تلفن: ۰۳۸۳۳۳۴۷۹۴۹ فاکس: ۰۳۸۳۳۳۴۷۹۵۱

چهار محال و بختیاری، شهرکرد، شهرک صنعتی،‌خ تلاش، نبش گلستان چهارم

پروژه ها
مجموعه ای از پروژه های ملی و منظقه ای پیاده شده با محصولات پلی دشت