تلفن: ۰۳۸۳۳۳۴۷۹۴۹ فاکس: ۰۳۸۳۳۳۴۷۹۵۱

چهار محال و بختیاری، شهرکرد، شهرک صنعتی،‌خ تلاش، نبش گلستان چهارم

 

کاتالوگ

دانلود کاتالوگ های جامع محصولات پلی دشت
کاتالوگ لوله پلی اتیلن  پلی دشت جهت بازار ها و مصارف